B İ Y O E S
Fare

Aşere Türleri

Fare

Diş yapıları sebebi ile çok sert cisimleri dahi rahat bir şekilde kemirebilir. Kemirirken dişleri zarar görse de farelerin en büyük özellikleri zarar gören dişleri tekrardan düzelebilmesidir.